Personal Data Protection

Згода на обробку персональних даних в базі даних веб-сайту Mobilunity

При передачі особистих даних через будь-яку форму веб-сайту mobilunity.com користувачі автоматично погоджуються з умовами, викладеними нижче.

Я, реєструючись на цьому веб-сайті ТОВ “Мобілуніті” в базі даних та/або пересилаючи ТОВ “Мобілуніті”, як Володільцю такої бази даних, інформацію, в т.ч. резюме, що містить персональні дані, добровільно надаю свою згоду на обробку (а саме: збір, накопичення, систематизацію, збереження, уточнення, використання, поширення (в тому числі передачу третім особам), знеособлення, блокування, знищення) моїх персональних даних Володільцю бази – ТОВ “Мобілуніті”, та доручаю Володільцю в разі господарської необхідності повністю або частково опублікувати мої дані, відповідно до умов використання веб-сайту Володільця.

Надаючи дану згоду, я підтверджую, що беру на себе відповідальність за точність та достовірність моїх персональних даних, вказаних при реєстрації на веб-сайті чи при пересиланні резюме чи іншої інформації Володільцю, їх своєчасне оновлення, а також зобов’язуюсь дотримуватись та виконувати законодавство України в сфері захисту персональних даних.

ТОВ “Мобілуніті”, як Розпорядник та Володілець має право надавати доступ та передавати мої персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, не змінюючи при цьому мети їх обробки.

Я підтверджую, що ознайомлений та згоден з тим, що:

Мета, способи обробки та зміст оброблюваних персональних даних

Метою обробки персональних даних є ідентифікація суб’єкта персональних даних, як партнера та/або контрагента та/або працівника при здійсненні господарських чи трудових відносин, відповідно до статутної діяльності Володільця.

Володілець здійснює обробку моїх персональних даних будь-якими способами з метою належного надання мені послуг, пов’язаних з реєстрацією на веб-сайті, ідентифікацією, аутентифікацією, авторизацією, відновленням пароля, відправкою інформаційних матеріалів за моєю згодою, відповідями на запити та листи Володільця, отриманням пропозицій на оформлення договірних відносин (цивільно-правових чи трудових), залишенням відгуків щодо якості обслуговування Володільця, для отримання рекламних та спеціальних пропозицій, іншої інформації про діяльність Володільця, серед яких можуть бути наступні персональні дані:

а) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, телефон, електронна адреса, дата народження;

б) персональні дані, надані мною при заповненні реєстраційних форм чи надсиланні резюме та інших документів.

Обробка персональних даних

Інформація в базі даних ТОВ “Мобілуніті” обробляється у суворій відповідності до законодавства України щодо захисту персональних даних. Володільцем та Розпорядником оброблятимуться ті персональні дані, які я добровільно надам.

Строк обробки персональних даних

Персональні дані обробляються до ліквідації веб-сайту та Володільця. Я маю право відкликати свою згоду на обробку даних в будь-який момент шляхом письмового звернення на адресу Володільця.

Ця згода діє весь час до моменту припинення обробки персональних даних, зазначеного вище, якщо законодавством України не визначено іншого.

Права суб’єкта персональних даних

Мої права як суб’єкта персональних даних зазначені в статті 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” мені відомий та зрозумілий.

Go Up